خدمات اکستنشن مو

ریباندینگ مو
ریباندینگ مو
می 15, 2019
رینگ اکستنشن مو
رینگ اکستنشن مو
می 16, 2019

خدمات اکستنشن مو

خدمات اکستنشن مو

خدمات اکستنشن مو با موی طبیعی

قبل از اطمینان از بهداشتی بودن وسایل و ابزار نصب خدمات اکستنشن مو از اجرای آن خودداری نمایید.

برخی از بانوان عزیز به خاطر تبلیغات غیر مسئولانه بعضی از افراد سودجو که مداوم از ارزان بودن خدمات اکستنشن مو خود دم می زنند بدون توجه به سوابق کاری و تخصص و مدارک این افراد فقط به خاطر کمی ارزان بودن به آنها مراجعه می نمایند که نه تنها این خدمات اکستنشن مو تخصصی نیست بلکه سلامتی خود را به این افراد سپرده و پس از چند روز مجبور می شوند برای ترمیم مجدد و دریافت کیفیت نسبی مجدد هزینه نموده و به کس دیگری مراجعه نمایند که این خود پرداخت 2 یا 3 برابری هزینه این خدمات اکستنشن مو و وقت گذاشتن و رفت و آمد 2 یا 3 برابری را نصیب آنها می کند، پس ضروری است این بانوان عزیز کاملا در این خصوص خدمات اکستنشن مو دقت نمایند.

تماس 88455224