اکستنشن مو

می 16, 2019
کراتین اکستنشن مو

کراتین اکستنشن مو

کراتین اکستنشن مو کراتین اکستنشن مو این مو ها از قبل برای کار رینگ آماده میباشد. هنگامی که تهیه میکنیم باید حتما آن قسمت کبریتی را […]
می 16, 2019
رینگ اکستنشن مو

رینگ اکستنشن مو

رینگ اکستنشن مو رینگ اکستنشن مو در اکستنشن با رینگ اکستنشن مو، محل اتصال موها با رینگ فیکس می‌شود؛ که باعث فشار به تارهای مو و […]
می 16, 2019
خدمات اکستنشن مو

خدمات اکستنشن مو

خدمات اکستنشن مو خدمات اکستنشن مو خدمات اکستنشن مو با موی طبیعی قبل از اطمینان از بهداشتی بودن وسایل و ابزار نصب خدمات اکستنشن مو از […]