ترمیم ناخن

ترمیم ناخن

نوامبر 21, 2023
ترمیم ناخن

ترمیم ناخن

ترمیم ناخن ترمیم ناخن فرایندی است که در آن ناخنی که آسیب دیده یا شکسته است، ترمیم و به حالت اولیه بازگردانده می شود. این فرایند […]
دسامبر 19, 2022
ترمیم و طراحی ناخن

ترمیم و طراحی ناخن

ترمیم و طراحی ناخن در سالن ما روند کار ترمیم و طراحی ناخن به شکلی است که پس از استفاده از پوشش پایه توسط تکنسین ناخن […]
دسامبر 19, 2022
ترمیم پلی ژل و لاک فرنچ ناخن

ترمیم پلی ژل و لاک فرنچ ناخن

ترمیم پلی ژل و لاک فرنچ ناخن در سالن ما ژل ترمیم پلی ژل و لاک فرنچ ناخن به صورت لایه لایه زده می شود و […]

تماس 88455224