رینگ اکستنشن مو

خدمات اکستنشن مو
خدمات اکستنشن مو
می 16, 2019
چسب اکستنشن مو
چسب اکستنشن مو
می 16, 2019

رینگ اکستنشن مو

رینگ اکستنشن مو

در اکستنشن با رینگ اکستنشن مو، محل اتصال موها با رینگ فیکس می‌شود؛ که باعث فشار به تارهای مو و جدا شدن اکستنشن ها و ایجاد ظاهر نازیبا در موها می‌شود. همچنین موها در قسمت زیر رینگ اکستنشن مو دچار پوسیدگی می‌شوند.

آموزش اکستنشن مو – روش رینگ اکستنشن مو

میکرو، جدیدترین مدل اکستنشن مو است. این نوع اکستنشن، مشابه اکستنشن رینگ است و ابزار مشابهی هم دارند، ولی رینگ کمی درشت‌تر از دانه‌های مورد استفاده در میکرو است.

در اکستنشن با رینگ، محل اتصال موها با رینگ فیکس می‌شود؛ که باعث فشار به تارهای مو و جدا شدن اکستنشن ها و ایجاد ظاهر نازیبا در موها می‌شود. همچنین موها در قسمت زیر رینگ دچار پوسیدگی می‌شوند.

تماس 88455224