بافت مو یوسف آباد

افرو کردن مو (فر افرو)
مارس 15, 2021
سالن پاکسازی پوست و ماساژ صورت
سالن پاکسازی پوست و ماساژ صورت
مارس 15, 2021

بافت مو یوسف آباد

بافت مو ساده سهروردی

ساده ترین و مرسوم ترین روش های بافت مو ، بافت موی ساده است . بافت مو در محدوده یوسف آباد (خیابان سهروردی) در میان سایر مدل های ذکر شده بافت سه تایی بسیار آسان و سریع است و به این صورت است که شما باید موها را به سه دسته مساوی تقسیم کرده و یکی در دست چپ ، یکی در دست راست و دیگری در وسط قرار گیرد . برای شروع بافت مو در یوسف آباد تهران لازم است که رشته سمت راست را به حالت ضربدر بر روی رشته وسط قرار دهید و رشته سمت راست و سپس رشته سمت چپ با رشته وسط که در واقع همان رشته سمت راست قبلی بوده است ، جا به جا می گردد.

سالن بافت مو یوسف آباد – سهروردی ، انواع بافت های مکزیکی، آفریقایی و …

بافت مو آفریقایی (خیابان مطهری – بهشتی)

خدمات بافت مو یوسف آباد طریقه بافت موی آفریقایی که بافت چهل گیس نیز به آن گفته می‌شود به این صورت است که ابتدا قسمتی از سر را انتخاب می کنید و بافتن را از آنجا شروع خواهید کرد . بقیه موها به جز همین ناحیه انتخابی را به طرف دیگر سر خود انتقال دهید . برای این کار استفاده از مرطوب کننده های مو می تواند به آسانی کار شما کمک کند . بخش نازک و کمی از مو را جدا کنید تا بافتن مو آغاز شود (سالن خدماتی ویژه برای بافت مو در منطقه یوسف آباد – سهروردی دارد).

تماس 88455224