ریباندینگ مو

فر و صاف کردن مو
فر و صاف کردن مو
می 15, 2019
خدمات اکستنشن مو
خدمات اکستنشن مو
می 16, 2019

ریباندینگ مو

ریباندینگ مو

ریباندینگ مو نه تنها باعث می شود موهای فر و مجعد به حالت نرم و درخشانی در بیایند و نگهداری از آن ها ساده تر باشد بلکه در زمان افراد صرفه جویی می کند. در ریباندینگ مو دیگر مجبور نیستید ساعت های متوالی از روز را جلوی آینه بایستید و به آراستن موهای خود بپردازید.

همانطور که می دانید موهای شما از اسیدهای آمینه تشکیل شده اند. این پروتئین توسط پیوندهایی که ساختار مو را تعیین می کنند ( اینکه مو صاف، فر یا مجعد باشد) به هم متصل شده اند. ریباندینگ مو که به آن نانو ریباندینگ هم می گویند در برگیرنده شل کردن شیمیایی موها با شکستن این پیوندها و سپس ساخت مجدد آن برای تغییر در بافت موست. این فرایند با اعمال یک ماده شل کننده آغاز می شود و همین امر ریباندینگ مو به تجزیه و شکستن پیوندهای پروتئینی در موها کمک می کند. سپس موها صاف می شود و در نهایت یک خنثی کننده بر روی آن اعمال می گردد. این خنثی کننده باعث می شود پیوندهای موجود با ساختار تغییر یافته ریباندینگ مو دوباره ساخته شوند.

تماس 88455224